Srednja trgovačka škola Sarajevo

www.sts.edu.ba

ppt POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR (IV-stepen)

Poslovno-pravni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove. U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim organima uprave i lokalne samouprave.Posjeduje znanja iz preduzetništva, menadžmenta, korespodencije,knjigovodstva, finansija i bankarstva. Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspjehu. Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na pravnom fakultetu ili drugim fakultetima društvenih nauka. Praktična nastava odvija se u savremeno opremljenim multimedijalnim kabinetima.


tt KOMERCIJALNI TEHNIČAR (IV-stepen)

Trgovački tehničari-komercijalisti poslije završene škole obično se zapošljavaju u trgovačkim/privrednim preuzećima gdje obavljaju komercijalne poslove nabavke , prodaje, promocije, menadžmenta, istraživanja tržišta, knjigovodstveno prate poslovanje trgovačkog preduzeća, izrađuju kalkulacije cijena, te primjenjuju stečena znanja iz oblasti informacione tehnologije i korištenja baze podataka. Često putuju i posjećuju postojeće i nove kupce i dobavljače. Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na ekonomskom i drugim srodnim fakultetima. Praktična nastava se održava u savremeno opremljenim kabinetima.


tt Aranžer / VISUAL MERCHANDISER (IV-stepen)

Za Zanimanje ARANŽER se danas koristi engleski naziv Vizual merchandiser što znači-onaj koji vizualnim tehnikama unapređuje prodaju. Aranžer / Vizual merchandiser je stručnjak za osmišljavanje načina da se izložena roba dopadne kupcu. On je zadužen za kompletan “look” trgovine, uređuje izloge na kreativan i privlačan način i pravi raspored robe u trgovačkom objektu kako bi postigao određeni estetski efekat koji će unaprijediti prodaju. Ukoliko radi pri velikim trgovinskim lancima, moguća su periodična putovanja radi aranžiranja izloga. Tokom obrazovanja aranžer stiče znanje iz dva područja: ekonomije i umjetnosti tako da mu se po završetku školovanja otvara više mogućnosti pri odabiru fakulteta.


tt POSLOVNI SEKRETAR (III-stepen)

Poslovni sekretar (tajnik) radi u gotovo svim organizacijama, preduzećima i državnim ustanovama. Poslovni sekretar vodi računa o tome da svi službenici, poslovni partneri ili stranke pravodobno dobiju potrebne informacije , oni su važni za dobro obavljanje poslova i uspješnu poslovnu saradnju. Poslovni sekretar vodi brigu o rasporedu sastanaka i podsjećaju rukovodioce na mjesto i vrijeme njihovog održavanja. O poslanoj i primljenoj pošti vode urednu evidenciju. Prema potrebi rukuju i sa ostalim kancelarijskim sredstvima i pomagalima, npr, fotokopirnom mašinom, faksom itd. Praksa je pokazala da u opis poslova poslovnog sekretara neizbježno spada i asistiranje šefu kod nekih nedoumica u pogledu kadrovskih kombinatorika ili unutrašnje organizacije.


tt TRGOVAC (III-stepen)

Trgovci su zaposleni na svim mjestima gdje se prodaje roba.Trgovac nastoji prije svega zainteresirati kupca za proizvode koje prodaje. Osim što poslužuju kupce trgovci preuzimaju, pregledavaju i razvrstavaju robu, samostalno izrađuju kalkulacije cijena, bave se blagajničkim poslovima, inventarisanjem, skladištenjem i transportom robe, stiču vještine iz oblasti informatike i korištenja MS Office aplikacija .


Srednja trgovačka škola Sarajevo
Trgovačka škola je počela sa radom 1953g. u barakama na Kovačima, u Halilbašića ulici, i preselila je u novu, za to vrijeme modernu, školu na Mejtašu 1957g. gdje i danas radimo. Nastavu nismo prekidali ni u najtežim danima 1992-1995g. organizujući se po punktovima od Baščaršije do Otoke.

U novu školsku 2015/2016. godinu ulazimo sa realizacijom četiri obrazovnih programa:
 1. Poslovno-pravni tehničar / četverogodišnje obrazovanje/
 2. Komercijalni tehničar / četverogodišnje obrazovanje/
 3. Aranžer / VISUAL MERCHANDISER/ četverogodišnje obrazovanje/
 4. Poslovni sekretar / trogodišnje obrazovanje/
 5. Trgovac / trogodišnje obrazovanje/


Misija naše škole je da svojim kvalitetnim odgojem i obrazovanjem omogući sticanje opšteobrazovnih i stručnih znanja koja su neophodna za lični razvoj svakog učenika.

Vizija naše škole je škola koja će biti prepoznatljiva po kvalitetnom obrazovanju i kao sredina u kojoj vladaju tolerancija, odgovornost i saradnja.

 

 

Riječ direktorice

 

Dragi učenici i poštovani roditelji,

Mogućnost da se stiču nova znanja i vještine i prelazak s jedne na drugu profesiju su nove mjere kvalifikacije za skoro sve tokove života. 
To je razlog što smo od školske 2008/09. godine u našoj Školi  primijenili nove EU VET II NPP po modularnom sistemu obrazovanja. Lisabonskim i Kopenhaškim deklaracijama 2000. i 2002. godine Evropska unija je pokrenula desetogodišnju strategiju koja za cilj ima da EU postane najdinamičnija i najkonkurentnija ekonomija u svijetu, zasnovana na znanju. Evropska strategija se zasniva na mogućnosti zapošljavanja, prilagodljivosti, poduzetništvu i jednakim mogućnostima.

Želimo li biti dijelom Evrope, moramo usklađivati svoj razvoj sa strateškim ciljevima EU i u oblasti srednjeg obrazovanja. EU VET Program je akronim od EU - Europska unija i VET - stručno obrazovanje i obuka (Vocational Education and Training ).

Dosadašnja iskustva iz implementacije projekta Phare VET programa pokazala su sljedeće prednosti modularnih nastavnih planova i programa u odnosu na tradicionalne: kratke, zaokružene cjeline koje obezbjeđuju motivaciju, fleksibilni su, prenosivi su,u liniji su sa mnogim evropskim stručnim programima,dozvoljavaju ponovno uključivanje u školovanje, omogućuju integraciju i veze među nastavnim planovima i programima, omogućuju raznolikost načina i tehnika ocjenjivanja, omogućuju obuku izvan škole, učenje je zasnovano na razvijanju sposobnosti, omogućuju dobijanje potvrda za stečenu obuku, omogućuju stalni razvoj nastavnih planova i programa i brzo reagovanje na promjene u društvu i tehnologiji, promoviraju ideju učenja kroz cijeli život.

 

Direktorica                                                                                                   

Kanita Selmanović-Kulo, prof.

 

 


AKTUELNOSTI

 • gallery 1
 • Projekat „Noć aranžiranja“

  Učenici aranžerskog smjera u sklopu praktičnog dijela maturskog rada učestvovali su u projektu pod nazivom „Noć aranžiranja“. [...]

 • gallery 1
 • Ogledni čas

  Profesorica Adrijana Panjeta održala je ogledni čas iz predmeta Historija umjetnosti u odjeljenju Ia na temu Muzejska postavka umjetničkih radova inspirisanih srednjovjekovnom umjetnošću.[...]

 • gallery 1
 • Ogledni čas

  Profesorica Azra Medara održala je ogledni čas iz premeta Vjeronauka u odjeljenju Ipp na temu Period pravednih halifa.[...]

 • gallery 1
 • Promotivni spot

  Učenici Srednje trgovačke škole Sarajevo napravili su promotivni spot u kojem su predstavili zanimanja i svoj rad.[...]

 • gallery 1
 • Dan otvorenih vrata

  U srijedu, 20.05.2015. godine u školi je organiziran Dan otvorenih vrata. Učenici završnih razreda osnovnih škola imali su priliku upoznati se sa zanimanjima za koja se naši učenici obrazuju.[...]

 • gallery 1
 • Aktivnosti Vijeća učenika

  Vijeće učenika je u saradnji sa pedagogom škole prisutvovalo konferenciji Vaša(r) ideja koja je održana 14.05.2015. u SARTR-u.[...]

 • gallery 1
 • "Recycle and Be Creative“.

  Učenici sekcije Aranžerski studio „Mondo“ sudjelovali su na kreativnoj radionici za učenike O.š. "Alija Nametak".[...]

 • gallery 1
 • Predavanje za roditelje

  Dana 07.05.2015. održano je predavanje roditeljima iz saobraćajne kulture. Predavanje je održala pedagogica škole, Fikreta Žunić.[...]

 • gallery 1
 • Obilježavanje Dana škole

  Srednja trgovačka škola Sarajevo ove godine proslavila je 62 godine postojanja. U okviru programa učenici su prezentirali dio svog rada u vannastavnim aktivnostima.[...]

 • gallery 1
 • Posao za učenike

  Održano je takmičenje najuspješnijih učenika završnih razreda Srednje trgovačke školu Sarajevo u firmi Penny plus u okviru projekta “Posao za najuspješnije učenike” koji je podržan od JU“ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.[...]

 • gallery 2
 • Ogledni čas
 • Preduzeće za vježbu

  Dana 02.04.20015. godine održan je ogledni čas u III-ppt razredu. Učenici su sa profesoricama Lamijom Mataradžijom i Naidom Podžo prezentirali rad sektora preduzeća „Liber d.o.o“ i upoznali nas sa njihovim zadacima unatar sektora. [...]

 • gallery 2
 • Predavanje za profesore
 • Na sjednici Nastavničkog vijeća 30.03.2015. godine održano je interaktivno predavanje na temu „Komunikacija: nastavnik – učenik“. Predavanje je održala Mahira Poljak, prof. pedagogije iz KJU Porodično savjetovalište Kantona Sarajevo. [...]

 • gallery 2
 • Razvoj preduzetničkih kompetencija
 • Dana, 02.04.2015. godine, održana je završna manifestacija školskog projekta pod nazivom: “Razvoj poduzetničkih kompetencija u JU Srednja trgovačka škola Sarajevo kroz aktivno učenje“. [...]CONTACT US

Srednja trgovačka škola Sarajevo

icon 1 Armaganuša br.29, 71000 Sarajevo

icon 2 TELEFONI: 033/445-789; 033/205-942 FAX 033/205-942

icon 3www.sts.edu.ba E-MAIL- ssts@bih.net.ba


KORISNI LINKOVI
 • Utica
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5